Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dotychczasowe efekty wdrażania programu*

NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym realizuje program dopłat do kredytów bankowych przeznaczonych na budowę domów jednorodzinnych albo zakup od deweloperów (w tym spółdzielni mieszkaniowych) domów jednorodzinnych i mieszkań, wykonanych w standardach NF15 i NF40. Program skierowany jest do osób fizycznych:
- posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny lub
- uprawnienie do przeniesienia przez dewelopera (w tym spółdzielni mieszkaniowej) na swoją rzecz praw, o których mowa w ust. 7.4 pkt. 2) Programu Priorytetowego.
NFOŚiGW zarezerwował 100 mln zł na dopłaty do umów kredytu zawieranych w latach 2013-2015. Łącznie w programie na zawieranie umów w latach 2013-2018 przewidziano 300 mln zł. W ramach przeprowadzonych naborów podpisano umowy z 7 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w III kwartale 2013 r.

Budżet programu:

Rok Plan (tys. zł) Wykonanie (tys. zł) % planu
2013 50 0 0%
2014 9 830 300 3%
2015 25 936 0 0%
2016-2018 264 184 0 0%
Razem 300 000 300 0,1%

Dotychczas wypłacono dopłatę na 10 przedsięwzięć w łącznej wysokości 300 tys. zł. Średnia powierzchnia budowanych domów energooszczędnych to 114,1 m2 natomiast wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wynosi średnio 31,7 kWh/(m2*rok). Przedsięwzięcia zostały zrealizowane w woj. śląskim.

1. Wnioski o przekazanie dotacji złożone przez banki w NFOŚiGW: 
  10 wniosków na kwotę dotacji 300 tys. zł

2. Przekazane dotacje:
  10 przedsięwzięć na kwotę dotacji 300 tys. zł

Statystyka z wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW

 Treść  Średnio  Razem
 Powierzchnia zrealizowanych przedsięwzięć (m2) 114,1 1 141,5
 Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wyrażony w kWh/(m2*rok) 31,7  
 Okres kredytowania (miesiące) 120  
 Prowizja od udzielenia kredytu (%) 3,06 %  
 Oprocentowanie kredytu (%) 7,69 %  
 Wysokość kredytu na koszty kwalifikowane (tys. zł) 32,7 327,0
 Wysokość dopłaty do kredytu (tys. zł) 30,0 300,0

 * Stan na dzień 14.02.2014 r.