Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Chcąc ułatwić Państwu decyzję o budowie właśnie energooszczędnego domu postanowiliśmy przeprowadzić porównanie dla przykładowego domu z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 140 m2.

Dzięki uruchomieniu Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska inwestor indywidualny może uzyskać nawet 50 000zł bez zwrotnej dopłaty do budowy domu w standardzie NF15 i 30 000zł dopłaty do budowy domu w standardzie NF40. Na podstawie posiadanego doświadczenia oraz wytycznych do programu określiliśmy główne różnice pomiędzy domem w standardzie pasywnym a domem wybudowanym w niższej klasie czyli NF40. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że pieniądze z dofinansowania mają na celu pokrycie różnicy między wymaganiami technicznymi WT2008 a wymaganiami funduszu, dotyczyć to będzie przede wszystkim:

  • stolarki okiennej i drzwiowej
  • systemu wentylacji
  • systemu centralnego ogrzewania i przygotowanie ciepłej wody - sprawność urządzeń, oszczędniejsze pompy i izolacje
  • izolacji termicznej ścian, fundamentów oraz dachu

Wielkość dopłaty została ustalona kwotowo i nie zależy od powierzchni i bryły budynku, jego architektury, ilości okien i rodzaju instalacji grzewczej. W związku z tym nie trudno zauważyć, że promowane są małe domy o relatywnie niskich kosztach budowy. Jeśli dom przed dopłatą miałby kosztować 500 000 zł brutto, to uzyskanie 10% bezzwrotnej dotacji jest sporym handicapem dla inwestora.

 

. OPIS KOSZT
KONSTRUKCJA Tutaj nie będzie różnicy. Zakładam, że konstrukcja budynku standardowego i energooszczędnego kosztują tyle samo. 0
IZOLACJA TERMICZNA

ŚCIANY: Szczegółowe wymagania co do izolacyjności przegród zewnętrznych powodują, że grubość izolacji – w naszej strefie klimatycznej – powinna wynosić około 35cm dla ścian. Przyjmijmy, że będzie to 15cm izolacji więcej niż standardowo, koszt robocizny będzie ten sam. Budynek o wymiarach 9,8m x 9,9m, wysokość kondygnacji ze stropem 3,1m, wysokość ściany kolankowej 1m. Odejmujemy około 25% powierzchni ścian na stolarkę okienna i drzwiową. Mamy ok. 120m2 izolowanej elewacji, co daj 18m3 materiału o koszcie około 200 zł, przyjmijmy: 3600 zł netto

DACHU: Załóżmy 130m2 dachu, należy dołożyć 20cm izolacji termicznej więcej względem "standardu" przy koszcie ok. 200zł/m3

FUNDAMENTU: Wg wytycznych NFOŚiGW potrzeba dać około 15cm więcej izolacji niż standardowo. Wysokość ściany fundamentowej 1,25m - otrzymujemy około 7,5m3 materiału więcej. Koszt materiału ok. 200 zł netto

PODŁOGA NA GRUNCIE: w tym przypadku należy także dołożyć 15cm więcej izolacji termicznej względem tzw "standardu", daje to 12m3 materiału więcej, koszt około 200 zł netto.

3 600 zł

 

 

5 200 zł

 

1 500 zł

 

2 400 zł

 

STOLARKA OKIENNA Na rynku jest wielu producentów okien, stąd też dobór stolarki okiennej nie jest trudny. Należy pamiętać o certyfikatach na ramy i pakiety szybowe, które potwierdzą współczynniki przenikania ciepła dla ramy i szyby. Uzyskanie odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła dla całego okna jest więc kwestią dobrego projektu stolarki. Koszt okien dla budynku w klasie NF15 może się różnić o jakieś 40% ze względu na pakiety szybowe i ramę. Szacunkowo okna trzyszybowe w kolorze białym do domu standardowego będą kosztować około 20000 zł netto. Pomijamy tu ciepły montaż, gdyż w zależności od wykonania otworów okiennych - izolacja - może on być zbędny - kwestia odpowiedniego projektu.

8 000 zł

 

 

DRZWI WEJŚCIOWE Aby spełniać ściśle wymagania programu NFOŚiGW, musimy zamontować drzwi o całościowym współczynniku U<0,8W/m2K. Różnica pomiędzy certyfikowaną stolarką, a dobrej jakości stolarką wejściową: 8 000 zł
WENTYLACJA Koszt dobrej jakości rekuperacji w porównaniu wentylacją grawitacyjną projektowaną standardowo (zakładamy 3 kominy wentylacyjne w domu) 10 000 zł
KOTŁOWNIA Zakładamy, że używamy zbiornika buforowego i że automatyka jest też wykonywana w standardowych budynkach , koszt kotła gazowego w domu NF15 będzie podobny jeśli nie taki sam jak w domu o standardzie NF40, czy standardowym. Różnice dotyczyć będą klasy energetycznej pomp oraz izolacji przewodów. na ten cel przeznaczyć należy dodatkowo około 4000 zł netto 4 000 zł
INSTALACJA C.O. Mniejsze zapotrzebowanie budynku skutkuje doborem mniejszych odbiorników ciepła, w przypadku instalacji ogrzewania płaszczyznowego będzie to mniejsza ilość rur - koszt maleje. Dla uproszczenia damy 0 zł

0 zł

INSTALACJA C.W.U. Rożnica dotyczyć będzie izolacji przewodów - na ten cel przeznaczamy około 1000 zł. 1 000 zł
INNE zapewnienie szczelności budynku i tak powinno być zapewnione w prawidłowo budowanych dziś domach. 0 zł
. . .
. . .
. . ..
. SUMA: 43 700 zł
. DOPŁATA PO OPODATKOWANIU (19%): 40 500 zł
. ..
. RÓŻNICA PO ZBILANSOWANIU DOPŁATY: - 3 200 zł
. . .

Projekt i certyfikacja nie są traktowane jako koszt kwalifikowany i nie są ujęte w zestawieniu. Jak wynika z powyższej symulacji, wysokość dopłaty została dobrana w wysokości umożliwiającej pokrycie dodatkowych nakładów finansowych, jakie ponosi klient decydując się na budynek w klasie NF15. Dotacja jest jednak nieco niższa od poniesionych nakładów, pomimo tego czas zwrotu z inwestycji w tym przypadku będzie bardzo krótki. Rozpatrywany budynek w standardzie NF15 będzie zużywał na ogrzewanie najwyżej 15kWh/m2a co rocznie daje około 2000kWh. Z m3 gazu możemy otrzymać 9,7 kWh. Przy założeniu kosztu 1kWh na poziomie 21 groszy (ceny z listopada 2013 roku dla kotła kondensacyjnego o sprawności 104%) otrzymujemy 420 zł rocznie (nie doliczamy prądu elektrycznego do napędu pomp ani też opłat dodatkowych z tytułu zawartej z gazownią umowy).

Ten sam budynek wykonany w standardzie NF40 będzie zużywał na ogrzewanie najwyżej 40kWh/m2a co rocznie daje prawie 5600kWh. Przy założeniu takiego samego kosztu wytworzenia 1kWh otrzymujemy 1200 złotych. W tym przypadku także pomijamy opłaty dodatkowe.

Standard obecnie to budynek o zapotrzebowaniu około 90 kWh/m2a co rocznie daje około 12600kWh. Ponownie zakładając taki sam koszt 1kWh otrzymujemy odpowiednio 2650 złotych. Kolejny raz pomijamy odpłaty dodatkowe, które w zależności od standardu wykonania budynku znacząco podnoszą rachunki.

Jak wynika z powyższego decydując się na budynek w standardzie NF15 rocznie zarabiamy około 2200 zł netto na samym ogrzewaniu. Dodatkowe korzyści pojawią się przy rachunkach za prąd oraz ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Decydując się na mały budynek w standardzie NF15 i dostając do niego dofinansowanie w wysokości 50 000 zł, inwestycja zwróci się już po kilku sezonach grzewczych (wg powyższego zestawienia po dwóch sezonach użytkowania pojawi się nadwyżka).

Załóżmy, że do obliczeń dołożymy koszta projektu i weryfikacji, różnica w koszcie budowy domu NF15 a NF90 wyniesie wtedy nie 44000 zł a 60000 zł, czyli 16000 zł więcej. Odejmując od tego dopłatę po opodatkowaniu uzyskujemy 20 000 zł większe nakłady, co przy zysku rzędu 2200 zł rocznie daje nam 9 lat zwrotu z inwestycji. Zwrot ten będzie jednak szybszy, gdyż cena wytworzenia 1kWh przy użyciu gazu ziemnego ciągle rośnie, a to daje nam większe zyski z inwestycji w pasywny dom.

Reasumując przy dobrze zaprojektowanej inwestycji, dopłata do budynku w standardzie NF15 się opłaca.