Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Inteligentne Systemy Budowlane

Podnosimy komfort mieszkania, obniżamy rachunki.
 • FOTKI Z APARATU 228
 • FOTKI Z APARATU 229
 • FOTKI Z APARATU 230
 • FOTKI Z APARATU 231
 • FOTKI Z APARATU 233
 • FOTKI Z APARATU 234
 • FOTKI Z APARATU 235
 • FOTKI Z APARATU 242
 • FOTKI Z APARATU 261
 • FOTKI Z APARATU 262
 • FOTKI Z APARATU 263
 • FOTKI Z APARATU 267
 • FOTKI Z APARATU 282
 • FOTKI Z APARATU 289
 • P9260088
 • P9260094
 • P9290126
 • P9290127
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - KANALIZA CD. IZOLACJE I OBSYPKI 006
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - KANALIZA CD. IZOLACJE I OBSYPKI 008
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - KANALIZA CD. IZOLACJE I OBSYPKI 017
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - KANALIZA CD. IZOLACJE I OBSYPKI 039
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - KANALIZA CD. IZOLACJE I OBSYPKI 047
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - KANALIZA CD. IZOLACJE I OBSYPKI 062
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 017
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 018
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 039
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 040
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 049
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 052
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 059
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 060
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 074
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - ŚCIANY PARTERU, MURKI OPOROWE 076
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - STROP I ATTYKA NAD SALONEM I KUCHNIĄ 001
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - STROP I ATTYKA NAD SALONEM I KUCHNIĄ 003
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - STROP I ATTYKA NAD SALONEM I KUCHNIĄ 007
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - STROP I ATTYKA NAD SALONEM I KUCHNIĄ 010
 • BUDOWA WALIGÓRSCY - STROP I ATTYKA NAD SALONEM I KUCHNIĄ 013
 • WALIGÓRSCY - OBRÓBKI BLACH. ITD 001
 • WALIGÓRSCY - OBRÓBKI BLACH. ITD 004
 • WALIGÓRSCY - OBRÓBKI BLACH. ITD 006
 • WALIGÓRSCY - OBRÓBKI BLACH. ITD 007
 • BUDOWA CZEMIERNIKI 192
 • BUDOWA CZEMIERNIKI 193
 • DACH, JASTRYCH, ŚCIANY DZIAŁOWE 019
 • DACH, JASTRYCH, ŚCIANY DZIAŁOWE 028
 • DACH, JASTRYCH, ŚCIANY DZIAŁOWE 042
 • DACH, JASTRYCH, ŚCIANY DZIAŁOWE 072
 • DACH, JASTRYCH, ŚCIANY DZIAŁOWE 116

Certyfikat energetyczny (świadectwem energetyczne) jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania budynku na energię, jaka jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb, wynikających z jego użytkowania. W zależności od rodzaju budynku na energię tą składają się: ogrzewanie i wentylacja, klimatyzacja jeżeli występuje, przygotowanie ciepłej wody, oświetlenie w przypadku budynków użyteczności publicznej. Certyfikaty energetyczne zawierają określenie zapotrzebowania na energię na podstawie jego standardu energetycznego (izolacje), zaprojektowanych lub wykonanych już instalacji oraz jego przeznaczenia.

 

Obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku, zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego. Certyfikat energetyczny jest wymagany dla budynku oddawanego do użytku jak również obiektu wynajmowanemu i podlegającemu przebudowie, w wyniku której zmianom ulega jego charakterystyka energetyczna. Dołączenie takiego świadectwa do dokumentacji jest obowiązkiem każdego inwestora.

 

Certyfikaty energetyczne nie są wymagane w przypadku budynków:

 

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh / (m² * rok)
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²

Świadectwa powinny być wystawiane na wszystkich etapach powstawania budynku, tj:

 • podczas projektowania budynku
 • po wybudowaniu budynku
 • przy sprzedaży budynku (w przypadku gdy nie posiadana on ważnego świadectwa)
 • przy wynajmowaniu budynku (w przypadku gdy nie posiada on ważnego świadectwa)

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ważne jest 10 lat od jego wystawienia, zakładając że w budynku nie dokonano żadnych zmian wpływających na jego zapotrzebowanie energetyczne.

 

Dlaczego świadectwo są tak ważne i czemu zostały wprowadzone?

 W Europie przeciętne zapotrzebowanie na ciepło jest dużo niższe niż w Polsce i wg aktualnych wymagań w Szwecji wynosi od tylko 30-60 kWh/m2rok, natomiast w Niemczech wynosi 50-100 kWh/m2rok. Dla porównania poniżej przedstawiamy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło w Polsce na przestrzeni ostatnich 60 lat.

Wiek budynku

 Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło 

(kWh/m2rok)

 wybudowany do roku 1966 240-250
 1967-1985 240-280
 1985-1992 160-200
 1993-1997 120-160
 wybudowany po roku 1998    90-120

Jak widać wskaźnik ten znacząco się poprawiał jednak wciąż był zbyt wysoki. W 2003 roku wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zaczęła nas obowiązywać wspólna polityka energetyczna. Jej celem było i jest zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych w Europie o 25%.

 Efektem tej polityki są stopniowe zmiany w Warunkach technicznych jakim powinny6 odpowiadać budynki, w których ustawodawca zaostrza wymagania dotyczące izolacji przegród zewnętrznych budynków. Lepiej zaizolowany generuje mniejsze straty, co znacząco wpływa na zapotrzebowanie budynku.

Aktualne i przyszłe warunki przedstawia zamieszczona tabela.

 

Oferta firmy

Nasz firma zajmuje się profesjonalnym wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej wykonawczej jak i projektowej. Dodatkowo przeprowadzamy termomodernizację istniejących budynków poprawiając znacząco wskaźnik zapotrzebowania na ciepło.

Szczególnie zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą przed rozpoczęciem inwestycji. Oprócz doradztwa energetycznego oferujemy także projekty budynków spełniające wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla standardu budynków energooszczędnych i pasywnych.

Decydując się na skorzystanie z usług naszej firmy każdy klient może być pewny, że to co zostało zaprojektowane i policzone, znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Przeszukaj stronę: