Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Inteligentne Systemy Budowlane

Podnosimy komfort mieszkania, obniżamy rachunki.

 

Przystępując do budowy domu energooszczędnego lub pasywnego należy przemyśleć wszystko już na etapie projektu architektonicznego, bowiem nie każdy projekt pozwala osiągnąć optymalne korzyści. Szczególną uwagę należy poświęcić  usytuowaniu  budynku do stron świata  i samej jego architekturze. Ważnymi zagadnieniami są ściany, dach, stolarka budowlana, bryła budynku oraz rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń.

 

Ściany oraz bryła budynku.

Domy energooszczędne, tak samo jak i pasywne, charakteryzują się zwartą bryłą, prostym obrysem i niewielką powierzchnią ścian zewnętrznych. Powierzchnia ścian powinna być mała, w celu ograniczenia strat ciepła. Budynki wysoko energooszczędne powinny mieć jak najlepszy stosunek powierzchni zewnętrznej ścian do jego kubatury. Im ten stosunek jest mniejszy, tym lepiej dla budynku. W domach jednorodzinnych ten stosunek powinien wynosić od 0,8 do 1,0.

Prosta bryła w znaczny sposób ogranicza straty ciepła. Pozbawienie domu wykuszy i lukarn znacznie ogranicza straty ciepła, gdyż największe straty są w narożnikach i załamaniach ścian.

Najlepszą możliwą bryłą, jeżeli chodzi o energooszczędność jest kula, jednak kulisty dom jest raczej pozbawiony sensu. Wystarczy, że budynek będzie prostopadłościanem przykrytym dwuspadowym dachem. Takie rozplanowanie bryły budynku ma na celu ograniczenie strat ciepła, a zarazem zmaksymalizowanie poboru ciepła z zewnątrz. Najmniejsza powierzchnia ścian i największa powierzchnia okien powinna być usytuowana od południa, natomiast największa powierzchnia ścian i najmniejsza okien od północy. Wiąże się to bezpośrednio z odzyskiem ciepła od nasłonecznienia.

Ściany w budynku wysoko energooszczędnym powinny zostać wykonane z materiału o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej. Dla budynku pasywnego zalecany współczynnik przenikania ciepła przez ściany powinien wynieść 0,10 W/m2K, jednak bezwzględnie wymagany jest współczynnik na poziomie 0,15 W/m2K. Dla budownictwa wysoko energooszczędnego współczynnik ten powinien być zbliżony.

 

Dach.

Dach w budynku wysoko energooszczędnym powinien być również prosty. Najlepszym rozwiązaniem jest dach jednospadowy skierowany na północ. Z energetycznego punktu widzenia takiej rozwiązanie pozwoli zminimalizować straty ciepła, gdyż największa powierzchnia będzie ogrzewana od południa. W praktyce wystarczający jest dach dwuspadowy, z jednym spadem skierowanym na północ a drugim na południe. Pokrycie dachu może by ć dowolne, jednak nie można zapomnieć przy tym wszystkim o dobrej izolacji termicznej.

 

Stolarka budowlana

Kolejnym ważnym elementem w budynku wysoko energooszczędnym, podobnie jak i pasywnym, jest dobór odpowiedniej stolarki budowlanej. Chodzi tu zarówno o jej parametry, jak również o jej usytuowanie. Podobnie, jak ma miejsce w przypadku dachu i ścian, dużo uwagi należy poświęcić pozyskiwaniu ciepła pochodzącego od promieni słonecznych, jednocześnie minimalizując straty. W budynkach pasywnych wymagana jest stolarka o wysokiej izolacyjności termicznej, z pakietem szybowym maksymalizującym przepływ energii pochodzącej od promieni słonecznych z zewnątrz budynku oraz minimalizującym straty od wewnątrz. W przypadku budynków wysoko energooszczędnych zagadnienie to przedstawia się identycznie. Najważniejsze jest dodatni bilans cieplny.

Zważywszy na powyższe, w budynkach wysoko energooszczędnych, stolarka okienna powinna być usytuowana od stron nasłonecznionych. Od strony południowej zaleca się pozostawianie dużych okien. Logicznym byłoby zatem zbudowanie całej ściany południowej ze szkła, w celu zmaksymalizowania zysku ciepła, jednak takie rozwiązanie nie jest dobre. W okresie letnim zbyt duża powierzchnia przenikania promieni słonecznych powodowałaby nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń, natomiast w zimie stolarka ta generowałaby zbyt duże straty. Od strony północnej zaleca się umiejscowienie tylko i wyłącznie głównego wejścia do budynku oraz wjazdu do garażu. Montowanie stolarki okiennej od strony północnej jest bezcelowe z punktu widzenia bilansu energetycznego budynku. Okna od północy przez cały rok będą generowały straty cieplne. Pozostała stolarka okienna powinna być umiejscowiona od stron wschodniej i zachodniej.

 

Rozmieszczenie pomieszczeń w budynku energooszczędnym i pasywnym.

W domach pasywnych i wysoko energooszczędnych, które wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania pomieszczeń, należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie pomieszczeń. Bardzo istotnym elementem jest odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń względem stron świata, tak by umożliwić wnikanie promieni słonecznych do ich wnętrza. Budynek taki należy podzielić na strefy różnych temperatur i przyporządkować pomieszczenia do odpowiednich stref. Pomieszczenie z tej samej strefy temperaturowej powinny znajdować się obok siebie. Od strony południowej należy umiejscowić pomieszczenia, w których niezbędna jest względnie wysoka temperatura, w następnym rzędzie, idąc na północ, powinny znajdować się pomieszczenia o nieco niższej temperaturze, aż do północnej ściany gdzie powstaje tzw. strefa buforowania. Umieszcza się tam pomieszczenia, które praktycznie nie wymagają ogrzewania. Poniższy rysunek przedstawia sposób usytuowania pomieszczeń zgodnie z powyższymi założeniami.